سریال
اکشن
کشور
حذف فیلتر
از سال
تا سال
رتبه
زیرنویس
دوبله
اعمال فیلتر
حذف فیلتر
ژانرها و دسته بندی
جدیدترین
کربن تغییر یافته
نامه ای برای پادشاه
The Letter for the King (2020)
کشیش آتشین
(2019)The Fiery Priest
تایتان ها
لانگمایر
(2019)Longmire
لینکلن رایم : شکار برای کلکسیونر استخوان
Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector (2020– )
افسانه های فردا
کبری کای
Cobra Kai 2018
لیویوس
Levius (2019)
سریع و خشن: راننده های جاسوس
فلش
The Flash
ویچر
Witcher 2019
پسران
The Boys
ماندالورین
The Mandalorian
پیشتازان فضا: پیکارد
ارو
Arrow - Series