1000
فک شیشه‌ای داستان رستگاری تراویس آستین، قهرمان بوکس است که به زندان می‌افتد و همه چیزش را اعم از پول و شهرت از دست می‌دهد. پس از آزادی از زندان، او در...
عضویت و تماشا
تریلر