585
فرانسیس که به تازگی مادرش را از دست داده است، پس از یافتن یک کیف دستی در مترو، آن را به صاحبش، گرتا که یک معلم میانسال پیانوست برمیگرداند و بدین ترتیب...