1238
یک خانواده فقیر که در حومه توکیو زندگی می‌کنند برای گذران زندگی مجبور به سرقت از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها هستند. روزی در حین یکی از سرقت‌ها، مادر خانواده...
عضویت و تماشا
تریلر