689
در سال 1986 مامور فدرال رابرت مازور، به عنوان یک مامور مخفی تلاشهایی را برای نفوذ به گروه مواد مخدر پابلو اسکوبار، قاچاقچی معروف کلمبیایی آغاز کرد. وی...
عضویت و تماشا
تریلر