16945
دریا سالار "ایی سان سین" هنگام نبرد مایونگرینگ با چالش جدی و سختی مواجه می‌شود زیرا وی مجبور است فقط با 13 کشتی با هزاران کشتی جنگی ژاپنی بجنگد و ...
عضویت و تماشا
تریلر