510
پس از کشته شدن همسر الیوت اندرسون در تصادف ماشین، وی متوجه می‌شود که باید نوه دورگه‌اش الویس را به تنهایی بزرگ کند. در همین حال، مادربزرگ پدری الویس ...
عضویت و تماشا
تریلر