13306
در قرن سیزده، یک سرباز مبتلا به فراموشی، عهد می کند که از ارتش مغول به خاطر خراب کردن روستای زادگاهش انتقام بگیرد و ...
عضویت و تماشا
تریلر