2170
یک بازپرس برای حل مساله مرگ خواهرش که در یک بمب گذاری کشته شده به شهری کوچک می‌رود اما ناگهان متوجه یک سیستم فاسد می‌شود و….