6692
وال-ای داستان آینده ای را روایت می‌کند که انسان ها زمین کثیف و آلوده را رها کرده اند و حالا وال-ای رباتی است که به جمع آوری و پرس کردن زباله ها ...