80433
یک انسان تقویت شده و سارا کانر تلاش می‌کنند تا یک نابودگر پیشرفته مایع را ازشکار کردن دختری جوان متوقف کنند. سرنوشت این دختر برای نسل بشر بسیار مهم ...