8733
در سال 1897 در ترانسیلوانیا، گروهی از خون آشامان، نقشه‌ای مهیب برای لندن در دوران ویکتورایی ترسیم میکنند.