13164
پس ازین‌که چیونگ چی در قسمت سوم ایپ من٫ از او  شکست می‌خورد؛ تصمیم می‌گیرد که سبک خود را کنار بگذارد اما در جریان یک مبارزه نفس گیر باز هم به دردسر ...
عضویت و تماشا
تریلر