7014
یک پلیس تازه‌کار در نیواورلئان، به طور اتفاقی شاهد قتل یک نفر به دست چند پلیس فاسد میشود. بعد از این ماجرا او باید هویت خود را به عنوان یک پلیس زن حفظ...
عضویت و تماشا
تریلر