4056
فیل مشکل بسیار جدی در رابطه با وابستگی و اعتیاد به تلفن همراهش دارد. اون نه دوستی دارد و نه زندگی عاشقانه‌ای. وقتی او مجبور می‌شود که تلفن همراهش را ...
عضویت و تماشا
تریلر