35331
طراح آمریکایی اتومبیل، کارول شلبی و راننده انگلیسی ماشینهای مسابقه‌ای کن مایلز همکاری تنگاتنگی را آغاز می‌کنند. کن مایلز که از هوش و خلاقیت زیادی در ...