1917
یک مادر مهربان، پس از سالها فداکاری برای خانواده‌اش، مجبور میشود با احساسات خلاقانه‌اش ارتباط مجدد برقرار کند. این تغییر و جهش در احساسات، او را به ...
عضویت و تماشا
تریلر