5199
یک کارآگاه پلیس با در تقابل با یک پلیس فاسد سابق، قاتل پسر یک کانگستر قدیمی که در حال حاضر تجارت میکند را پیدا کرده و تحویل عدالت دهد.
عضویت و تماشا
تریلر