16322
کلارک کنت یک آدم فضایی است. او در کودکی مجبور می‌شود تا سیاره در حال مرگ خود را ترک کرده و مثل یک انسان معمولی بر روی زمین زندگی کند. اما زمانی که ...
عضویت و تماشا
تریلر