8487
دکتر لوتر سوآن در دنیای ترسناکی زندگی می‌کند که به دلیل تغییرات جوی یخ‌ها آب شده‌اند و ویروسی خطرناک از آن‌ها منتشر شده است..