1144
مردی که در دهه چهارم زندگیش در آستانه مرگ قرار دارد، شروع به یادآوری خاطرات گذشته‌اش میکند. دوران کودکی، مادرش، جنگ، لحظات شخصی و خصوصی زندگیش و همه ...