143550
رمبو باید در مقابل گذشته خودش قرار بگیرد و هر آنچه از هنر مبارزه بلد بوده است را از زیر لایه‌های درونی بیرون بکشد تا بتواند نبرد نهایی را به طرزی دقیق...
عضویت و تماشا
تریلر