212
آدرین که برای دیدن نامزدش به فرانسه رفته است، متوجه میشود که دزدان او را ربوده و به ریو برده‌اند. او برای نجات جان نامزدش اتفاقات دشوار و هیجان انگیزی...