1395
یک خانواده چینی متوجه می‌‎شوند که مادربزرگ خاندان در حال مرگ است و مدت زمان کوتاهی برای زندگی دارد. آنها تصمیم میگیرند که به خود مادربزرگ حرفی نزنند و...
عضویت و تماشا
تریلر