1732
مارشال روستر کاگبرن، ناخواسته با الا گودنایت تشکیل تیم می‌دهند تا رد قاتلان پدرش را بگیرد.