22315
گرین برت سربازی کهنه‌کار و حرفه‌ای است که برای زندگی به شهری می‌رود. اما کلانتر بدجنس آن شهر و معاون و همکارانش شروع به اذیت و آزار او کرده، وی را ...