27785
دورا ، یک کاوشگر نوجوان ، دوستان خود را برای یک ماجراجویی جمع میکند تا کمک کند که والدینش را نجات دهد و از رمز و راز پشت شهر گمشده طلایی سر در بیاورد...
عضویت و تماشا
تریلر