515
یک زندانی کهنه‌کار، بعد از آزاد شدن از یک محکومیت طولانی، تصمیم می‌گیرد درخواست همسرش را برای داشتن یک زندگی آرام، ساکت و شرافتمندانه رد کند. در عوض ...