5201
پالاوی یک زن مستقل و قوی است که همیشه آرزو و سودای خلبان شدن در سر داشته است. وقتی پالاندی مورد حمله گاوندی قرار گرفته و بر روی او اسید پاشیده می‌شود ...
عضویت و تماشا
تریلر