20107
ملال داستان دو انسان بسیار متفاوت، از زندگی‌هایی با پیشینه متفاوت به نامهای شیوا و آستاست که در رابطه‌ای عاشقانه در کنار هم قرار گرفته‌اند. آیا عشق ...
عضویت و تماشا
تریلر