947
یک خانواده اسپانیایی، در پسر کوچکشان به نام سیل‌بوت، متوجه استعدادی شگفت‌انگیز می‌شوند. توانایی سیل‌بوت در گیتار زدن، تحولی عظیم در زندگی این خانواده ...
عضویت و تماشا
تریلر