71223
هال، شاهزاده متمرد و وارث تاج و تخت انگلستان، پس از درگذشت پدرش، به عنوان هنری پنجم تاج‌گذاری کرده و بر تخت پادشاهی می‌نشیند. حالا پادشاه جوان باید ...
عضویت و تماشا
تریلر