5144
بین خیابان هشتم و رودخانه هادسون، مافیای ایرلندی، 20 بلوک از خشن‌ترین قسمت‌های نیویورک را که به نام هلز کیچن شناخته می‌شود اداره می‌کند. با ورود FBI و...
عضویت و تماشا
تریلر