28296
چند دوست نوجوان به طور اتفاقی وارد ماجرایی موحش می‌شوند که مربوط به معمای یک دست نویس مرموز و قتل هایی ست که اطراف شهرشان رخ داده است تا این‌که...
عضویت و تماشا
تریلر