5206
زندگی حرفه‌ای یک فیزیکدان مسن، با حضور یک دستیار جدید و با استعداد متحول شده و به ثمر می‌نشیند. آنها شروع به دریافت سیگنالهایی از فضای بیرونی میکنند و...
عضویت و تماشا
تریلر