زندگی نامه |
درام |
جنگ
2019 -
English, German -
Germany, USA
رده سنی: PG-13
تماشا
توضیحات
عوامل
پیشنهادات
نظرات
تریلر فیلم یک زندگی مخفی
A hidden life

تریلر فیلم یک زندگی مخفی

عوامل
August Diehl
August Diehl
Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts
Michael Nyqvist
Michael Nyqvist
Valerie Pachner
Valerie Pachner
دیدگاه ها
ارسال دیدگاه