62459
جان داتون بعنوان بزرگترین دامدار و مزرعه دار مونتانا شناخته می شود و برای حل مشکلات خود از روشهای قدیمی استفاده می کند. املاک داتون در تداخل منافع با ...