8867
داستان این سریال در لندن اتفاق می‌افتدو درباره زن جوانی که توسط نیروهای اهریمنی ماورایی تعقیب می‌شود. همچنین او دارای نیروهای خارق‌العاده‌ای است که به...