2476
جیمی اسمیت یک رپر جوان است که به نام بی‌ربیت شناخته می‌شود. او در حال مبارزه در تمام جنبه‌های زندگیست و میخواهد تبدیل به خواننده بزرگ و معروفی شود اما...
عضویت و تماشا
تریلر