4303
در دورانی که انسان‌ها با شکارچی متحد می‌شوند که به تعقیب اوپتیموس پرایم بپردازند، یک مکانیک که با دخترش در تگزاس زندگی می‌کند، به کامیونی برخورد میکند...