816
در قسمت قبل، برایان برای نجان جان دخترش، همه آدم‌رباها را به قتل می‌رساند. پس از آن برای رفع خستگی و تمدد اعصاب به همراه همسر و دخترش به استانبول ...