753
عروس، در ادامه قسمت اول، هنوز در پی پیدا کردن لیستی از خیانتکاران و گرفتن انتقام از آنهاست. وی در حال ردگیری رئیس و دوست پسر سابقش بیل است که قصد کشتن...