25581
هابز، دومینیک و برایان دوباره تیمشان را جمع و جور و روبه‌راه کرده‌اند تا با یک گروه از مزدوران روبرو شوند. در میان، اوضاع برای دومینیک پیچیده می‌شود ...
عضویت و تماشا
تریلر