2250
روایت زندگی و فعالیتهای مردی که باعث شد هند، موفق به کسب اولین مدالی طلای المپیکش به عنوان یک ملت آزاد شود.
عضویت و تماشا
تریلر