درام |
رمانتیک
1969 -
French -
France
تماشا
توضیحات
عوامل
پیشنهادات
نظرات
تریلر فیلم یک زن آرام
A Gentle Woman 1969

خلاصه ویدئو: تریلر فیلم یک زن آرام

عوامل
Claude Ollier
Claude Ollier
Dominique Sanda
Dominique Sanda
Guy Frangin
Guy Frangin
Jeanne Lobre
Jeanne Lobre
دیدگاه ها
ارسال دیدگاه