کمدی |
درام
2019 -
UK, USA
تماشا
توضیحات
عوامل
پیشنهادات
نظرات
تریلر فیلم تاریخچه شخصی دیوید کاپرفیلد
The Personal History of David Copperfield

تریلر فیلم تاریخچه شخصی دیوید کاپرفیلد

عوامل
Ben Whishaw
Ben Whishaw
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Gwendoline Christie
Gwendoline Christie
Sophie McShera
Sophie McShera
دیدگاه ها
ارسال دیدگاه