کمدی |
درام |
هیجان انگیز
2019 -
Korean -
South Korea
تماشا
توضیحات
عوامل
پیشنهادات
نظرات
تریلر فیلم انگل
Parasite (2019)

تریلر فیلم انگل

عوامل
Kang-ho Song
Kang-ho Song
Sun-kyun Lee
Sun-kyun Lee
Woo-sik Choi
Woo-sik Choi
Yeo-jeong Jo
Yeo-jeong Jo
دیدگاه ها
ارسال دیدگاه