درام |
علمی تخیلی
2019 -
English -
USA
تماشا
توضیحات
عوامل
پیشنهادات
نظرات
تریلر سریال پیشتازان فضا: پیکارد
Star Trek: Picard

خلاصه ویدیو: تریلر سریال پیشتازان فضا: پیکارد

عوامل
Isa Briones
Isa Briones
Michelle Hurd
Michelle Hurd
Patrick Stewart
Patrick Stewart
Santiago Cabrera
Santiago Cabrera
دیدگاه ها
ارسال دیدگاه