آمار فروش فیلم های روی پرده در تهران تا دوشنبه

آمار فروش فیلم های روی پرده در تهران تا دوشنبه

بانی فیلم، گروه سینمای ایران: جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا روز دوشنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) به شرح زیر است:
متری شیش و نیم/ ۸۹ سینما/ ۶۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۹ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان
چهار انگشت/ ۳۷ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: شش میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: سه میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان
تگزاس ۲/ ۱۴۸ سینما/ ۳۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: شش میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: پنج میلیارد و ۹۵ میلیون تومان
آشغال‌های دوست داشتنی/ پنج سینما/ ۹۶ روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و ۹۲۱ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۸۶۶ میلیون تومان
زندانی ها/ ۳۳ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: دو میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان
ژن خوک/ ۳۰ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۹۹۳ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون تومان
پیشونی سفید ۳/ ۶۳ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۷۷۱ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان
غلامرضا تختی/ ۱۹ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۴۵۰ میلیون تومان
سامورایی در برلین/ ۱۲۰ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۵۶۹ میلیون تومان
نبات/ ۶۵ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۲۲۵ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۱۰۱ میلیون تومان
به دنیا آمدن/ ۴۱ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۵۱ میلیون ۴۳۰ هزار تومان/ فروش کل شهرستان ها: هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
وکیل مدافع/ ۴۰ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۴۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان/ فروش کل شهرستان ها: چهار میلیون و ۶۷۰ هزار تومان
خانه دیگری/ ۳۵ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۳۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۱۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان
تولدت مبارک/ ۲۳ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان/ فروش کل شهرستان ها: سه میلیون و ۳۵ هزار تومان.

 

 

منبع: بانی فیلم

 

 

دیدگاه ها
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.